Για μια συμβιωτική χρήση των από κοινού βιβλίων


1) Για Δανεισμό

α. Επιλέγουμε το βιβλίο που θέλουμε να δανειστούμε (δανεισμός μέχρι και τρία βιβλία κάθε φορά). Η τοποθέτηση των βιβλίων κάθε κατηγορίας στα ράφια γίνεται αλφαβητικά. Ξεκινά με τους λατινικούς χαρακτήρες και συνεχίζει με τους ελληνικούς.

β. Συμπληρώνουμε τα στοιχεία στο Βιβλίο Δανεισμού (βρίσκεται στο συρτάρι του μικρού λευκού επίπλου, δίπλα στο γραφείο). Απαραίτητη είναι η εγγραφή στοιχείων επικοινωνίας (τηλέφωνο, e-mail) με ευανάγνωστο γραφικό χαρακτήρα.

γ. Χρονική διάρκεια δανεισμού για κάθε βιβλίο: 1 μήνας.

Δυνατότητα ανανέωσης δανεισμού μετά από επικοινωνία με τη βιβλιοθήκη στο e-mail advas@espiv.net

2) Για Επιστροφές Δανεισμένων Βιβλίων

α. Αφήνουμε τα βιβλία στο κουτί επιστροφών

β. Σβήνουμε την εγγραφή από το Βιβλίο Δανεισμού

3) Για Προσφορές Βιβλίων

α. Αφήνουμε τα βιβλία στο κουτί προσφορών

β. Προαιρετικά επικοινωνούμε με τη βιβλιοθήκη στο e-mail advas@espiv.net

4) Διαβάζοντας

Φροντίζουμε στοιχειωδώς το βιβλίο, οπότε δε σημειώνουμε πάνω του, δε λερώνουμε, τσακίζουμε ή σκίζουμε τις σελίδες. Συμβάλλουμε έτσι στην ομαλή συνέχιση της πορείας του στο χρόνο, από τους προηγούμενους στους επόμενους αναγνώστες∙ στη διαδοχική αλλά κι από κοινού ανάγνωση των βιβλίων. Στη νοερή αλλά κι υπαρκτή κοινότητα αναγνωστών της βιβλιοθήκης του στεκιού.