Πλαίσιο Λειτουργίας


Την πολιτική ευθύνη και τις αποφάσεις που αφορούν το νέο εγχείρημα έχει η Γενική Συνέλευση, η οποία είναι διαχειριστική και αποτελείται από πρόσωπα, εκπροσώπους των πολιτικών/κοινωνικών συλλογικοτήτων και του εργατικού σωματείου και από όσα πρόσωπα απαρτίζουν κάθε φορά τις ομάδες εργασίας του εγχειρήματος. Η εκπροσώπηση των πολιτικών/κοινωνικών συλλογικοτήτων, του εργατικού σωματείου και των δομών είναι υποχρεωτική.

Η Γ.Σ. μπορεί να αποφασίζει την εξαίρεση μίας ή περισσότερων κοινωνικών συλλογικοτήτων από ορισμένες εκ των υποχρεώσεων τους όταν συντρέχουν λόγοι ιδιαίτερης σύνθεσης και στοχοθεσίας.

Η Γενική Συνέλευση έχει χαρακτήρα αποφασιστικό και λειτουργεί με ομοφωνία/συναίνεση. Στις εσωτερικές διαδικασίες της αντανακλώνται η συντροφικότητα, η αλληλεγγύη, ο αλληλοσεβασμός, η αυτοδέσμευση, η πολιτική βούληση για συλλογικοποίηση της δράσης και η παραγωγική διαχείριση των ζητημάτων που προκύπτουν. Σε περιπτώσεις κρίσιμων αποφάσεων ή αδυναμίας εκπροσώπου να τοποθετηθεί στην Γενική Συνέλευση (και εφόσον το κρίνει απαραίτητο) προσδιορίζεται ότι η Γενική Συνέλευση περιμένει να συγκροτήσει άποψη η συλλογικότητα οπότε και αναβάλλει την λήψη απόφασης. Η οικονομική αυτοτέλεια του νέου εγχειρήματος εξασφαλίζεται από τις συνδρομές των προσώπων και των συλλογικοτήτων σύμφωνα με τις δυνατότητές τους και από τα έσοδα που προκύπτουν μέσω της λειτουργίας του μπαρ και των δραστηριοτήτων που οργανώνει στο χώρο. Η Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση και η ημερομηνία της ορίζεται από την ίδια.

Τα μέλη της Γ.Σ. μπορούν να συγκροτούν επιμέρους (εφήμερες) ομάδες δραστηριοτήτων τις οποίες θα παρουσιάζουν στη Γ.Σ. επί συγκεκριμένων κοινωνικών και πολιτικών ζητημάτων. Οι πρωτοβουλίες αυτές μπορούν να έχουν εξωστρεφή πολιτικό λόγο και δράση ως διακριτές πολιτικά οντότητες.

Για τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στον χώρο από διάφορες πρωτοβουλίες, η διαδικασία που προβλέπεται είναι η εξής:

α) Οι εσωτερικές πρωτοβουλίες για εκδηλώσεις από τις πολιτικές/κοινωνικές συλλογικότητες, τις δομές και τις ομάδες εργασίας πραγματοποιούνται χωρίς την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και αρκεί η ενημέρωση της ομάδας επικοινωνίας για εξεύρεση ημερομηνίας και καταγραφή στο ημερολόγιο εκδηλώσεων του χώρου.

β) Οι εξωτερικές προτάσεις για εκδηλώσεις από ομάδες που θέλουν να χρησιμοποιήσουν το χώρο πραγματοποιούνται κατόπιν επαφής με την Ομάδα Επικοινωνίας, η οποία μεταφέρει το αίτημα στη λίστα επικοινωνίας και ενημερώνει τις ενδιαφερόμενες ομάδες ώστε να παρίστανται στην επόμενη Γενική Συνέλευση προκειμένου να παρουσιάσουν την πρότασή τους, εφόσον αυτό είναι εφικτό. Σε περίπτωση αδυναμίας φυσικής παρουσίας λόγω απόστασης κλπ., η παρουσίαση γίνεται μέσω e-mail. Κατόπιν αυτού η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την πραγματοποίηση ή όχι της εκδήλωσης και ενημερώνει. Σε περίπτωση εξωτερικών πρωτοβουλιών για εκδηλώσεις τις οποίες όμως συνδιοργανώνουν πολιτικές/κοινωνικές συλλογικότητες, δομές και ομάδες δραστηριοτήτων που συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση, η διαδικασία που ακολουθείται είναι η ίδια με αυτή των εσωτερικών πρωτοβουλιών.

γ) Οι πρωτοβουλίες για εκδηλώσεις που αφορούν σε έκτακτα περιστατικά, ανεξάρτητα εάν είναι εσωτερικές ή εξωτερικές (άμεση ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης για δίκη, τραυματισμοί συντροφικών προσώπων κ.λπ.) θα αντιμετωπίζονται εκτάκτως και εάν χρειαστεί με ειδική Γενική Συνέλευση.

δ) Οι συλλογικότητες δομές που θέλουν να συστεγαστούν στο Αυτοδιαχειριζόμενο Στέκι Πέρασμα κάνουν το αίτημα τους προς την μηνιαία συνέλευση παρουσιάζοντας το τι είναι και τι κάνουν καθώς και τις ανάγκες που έχουν από το χώρο, πέρα από την αποδοχή του πολιτικού πλαισίου και του πλαισίου λειτουργίας προϋπόθεση είναι να μην θεωρούν την συγκατοίκηση/ συνύπαρξη  με τις άλλες συλλογικότητες/ εγχειρήματα ως μια «αναγκαστική λύση στο στεγαστικό τους πρόβλημα» αλλά ως μια ουσιαστική συμβολή στην συγκρότηση ενός δημόσιου κινηματικού χώρου. Την αποδοχή των νέων ομάδων την αποφασίζει η μηνιαία συνέλευση, περνώντας υπόψιν της την άποψη των συλλογικοτήτων/ δομών που στεγάζονται/ συνυπάρχουν στο Αυτοδιαχειριζόμενο Στέκι Πέρασμα.

ε) Όσο πρόσωπα θέλουν να συμμετέχουν στο Αυτοδιαχειριζόμενο Στέκι Πέρασμα ως τέτοια κάνουν και αυτά το αίτημα τους προς την μηνιαία συνέλευση, πέρα από την αποδοχή του πολιτικού πλαισίου και του πλαισίου λειτουργίας σημαντικός παράγοντας είναι η διάθεση για συλλογικοποίηση μέσα στο Αυτοδιαχειριζόμενο Στέκι Πέρασμα, οπότε σ’ ένα εύλογο διάστημα τα μεμονωμένα πρόσωπα πρέπει να συμμετάσχουν σε κάποια από τις ομάδες εργασίας ή της ομάδες δραστηριοτήτων ή και να προτείνουν και να προωθήσουν την δημιουργία νέων.

ζ) Ακριβώς επειδή ο στόχος μας είναι η δημιουργία ενός δημόσιου κινηματικού χώρου που να βασίζεται σε ισότιμες συντροφικές σχέσεις δεν είναι ανεκτές συμπεριφορές που αναπαράγουν το σεξισμό, τον ρατσισμό, την απαξίωση των συντρόφων και συντροφισσών ή του ίδιου του συλλογικού εγχειρήματος. Τέτοιες συμπεριφορές μπορούν αν τίθενται  ως θέματα στην συνέλευση με στόχο να επιλύονται τα προβλήματα που δημιουργούνται. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατόν η συνέλευση έχει το δικαίωμα να προχωρήσει στην αποπομπή από το εγχείρημα προσώπων και συλλογικοτήτων που είναι  φορείς αυτών των συμπεριφορών.

Οι πολιτικές/κοινωνικές συλλογικότητες και δομές που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση έχουν την ευθύνη για τον πολιτικό λόγο, τις παρεμβάσεις, τις επεξεργασίες, τις εκδηλώσεις κ.λ.π. που αυτές κάνουν. Η Γενική Συνέλευση προφανώς δεν παρεμβαίνει στο πεδίο αυτό όπως δεν παρεμβαίνει ούτε και στις εκδηλώσεις που φιλοξενούνται στο Αυτοδιαχειριζόμενο Στέκι Πέρασμα.

Για την λειτουργία του νέου εγχειρήματος συγκροτούνται Ομάδες Εργασίας από την Γενική Συνέλευση στις οποίες συμμετέχουν ελεύθερα τα μέλη της ανάλογα με την επιθυμία τους για συγκεκριμένα αντικείμενα των Ομάδων Εργασίας. Κάθε πολιτική/κοινωνική συλλογικότητα προτείνει την υποχρεωτική συμμετοχή μελών της στις Ομάδες Εργασίας ανάλογα με το δυναμικό της. Το ελάχιστο διάστημα παραμονής των μελών στις Ομάδες Εργασίας είναι οι τρεις μήνες εκτός έκτακτης συνθήκης που επιβάλει αποδέσμευση. Σε περίπτωση που όλα τα μέλη της Ομάδας Εργασίας επιθυμούν να αποδεσμευτούν από αυτήν, πρέπει ένα μέλος να παραμείνει ένα μήνα για να μεταδώσει την τεχνογνωσία στα νέα μέλη της Ομάδας Εργασίας. Η περιοδικότητα των συνελεύσεων των Ομάδων Εργασίας καθορίζεται από τις ίδιες.

Οι Ομάδες Εργασίας που συγκροτούνται είναι οι εξής:

α) Ομάδα Οικονομικών

Διαχειρίζεται τα έσοδα και τα έξοδα συνολικά του χώρου. Πιο συγκεκριμένα έχει την ευθύνη της διαχείριση των εσόδων από το μπαρ, λαμβάνει τις συνδρομές των μελών της Γενικής Συνέλευσης και τις συνδρομές των πολιτικών/κοινωνικών συλλογικοτήτων που εκπροσωπούνται σ’ αυτήν, πληρώνει το ενοίκιο στον ιδιοκτήτη και τους λογαριασμούς, έρχεται σε επαφή με τις υπόλοιπες Ομάδες Εργασίας για την κάλυψη των εξόδων τους και κάνει μηνιαίο απολογισμό στην Γενική Συνέλευση.

β) Ομάδα Τροφοδοσίας

Διαχειρίζεται την τροφοδοσία του χώρου. Πιο συγκεκριμένα έχει την ευθύνη να τροφοδοτεί τον χώρο με τα απαραίτητα αναλώσιμα (είδη κουζίνας, μπάνιου, ποτά, καφέδες κλπ), γνωρίζει ποια προϊόντα αγοράζει και από που, επικοινωνεί με την κάβα, κανονίζει τις επιστροφές των ποτών από τα πάρτι κλπ.

γ) Ομάδα Τεχνικών Εργασιών

Διαχειρίζεται την συντήρηση του χώρου. Πιο συγκεκριμένα επιδιορθώνει βλάβες, διαμορφώνει υποδομές, φροντίζει για την αισθητική, μεριμνά για τον νέο εξοπλισμό του χώρου.

δ) Ομάδα Επικοινωνίας

Διαχειρίζεται την επαφή και επικοινωνία του Αυτοδιαχειριζόμενο Στέκι Πέρασμα αλλά και την προπαγάνδιση των δραστηριοτήτων που ως Γενική Συνέλευση οργανώνει στο χώρο. Πιο συγκεκριμένα διαχειρίζεται το μπλογκ, την λίστα επικοινωνίας (η οποία έχει αυστηρά ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί μέσο πολιτικής ζύμωσης), δέχεται και προωθεί e-mail στις ομάδες κ.λπ. και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης τα μέλη επικοινωνούν μαζί της.

Την καθαριότητα του χώρου αναλαμβάνουν ανά εβδομάδα κυκλικά οι πολιτικές/κοινωνικές συλλογικότητες, οι δομές και τα πρόσωπα που συμμετέχουν στην Γ.Σ. Ωστόσο η μέριμνα γύρω από την υγιεινή, την καθαριότητα και την κατάσταση που επικρατεί στο χώρο σε καθημερινή βάση αποτελεί ευθύνη όλων όσων λειτουργούν στο Αυτοδιαχειριζόμενο Στέκι Πέρασμα.