Τσακμάκι


 

Το τσακμάκι είναι μια σπίθα που άναψε την άνοιξη του 2015, μετά από μπόλικα πειράματα συλλογικής γραφής, με την πρόθεση να φανεί πως η ποίηση δεν είναι μόνον ιδιωτική υπόθεση, αλλά μπορεί να βιωθεί και να εξερευνηθεί, και συλλογικά.

 

Ως ένα είδος σύγχρονης δημιουργικής κολεγιάς, κυκλοφορεί ελεύθερο με κάθε πιθανό κι απίθανο τρόπο, έξω από τα σύνορα του εμπορίου: χωρίς οικονομικό αντίτιμο, χέρι με χέρι, μέσω χειρόγραφης ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, καθώς και μέσω επιλεγμένων σημείων στην Αθήνα και στην επαρχία.

 

Στόχος μας, η συλλογική φροντίδα αυτής της φλόγας, η διατήρηση και η ενίσχυσή της από δημιουργούς οποιασδήποτε μορφής τέχνης. Η αλληλεπίδραση κι η συνδιαμόρφωση μεταξύ των μελών της ομάδας, με όρους αντι-ιεραρχικούς κι οριζοντιότητας, κρίνεται απολύτως απαραίτητη αλλ’ όχι σε βάρος της ατομικής έκφρασης καθενός-καθεμιάς.

 

Τελευταίως, συγκατοικούμε στο Αυτοδιαχειριζόμενο Στέκι Πέρασμα.

https://totsakmaki.wordpress.com/

totsakmaki.wordpress@gmail.com