Συζήτηση με αφορμή την ανάγνωση του έργου του Μαρσέλ Μως


Εκδήλωση Συζήτηση
με αφορμή την ανάγνωση του έργου του Μαρσέλ Μως με επίκεντρο «Το Δώρο»
από την Ομάδα Αυτομόρφωσης της Αυτοδιαχειριζόμενης Δανειστικής Βιβλιοθήκης
την Παρασκευή 2/3/2018 στις 20:30
στο Αυτοδιαχειριζόμενο Στέκι Πέρασμα
Ζωοδόχου Πηγής και Ισαύρων