“Στον θαυμαστό κόσμο της νεοφιλελεύθερης γραφειοκρατίας”


Εκδήλωση- Συζήτηση:

“Στον θαυμαστό κόσμο της νεοφιλελεύθερης γραφειοκρατίας”

Ομιλητές:

Γίαννης Κτενάς

μέλος της συντακτικής ομάδας Kaboom

Γιώργος Περτσάς

συνεργάτης Kaboom

Παρασκευή 23/2/2018

στις 20.30

στο

Αυτοδιαχειριζόμενο Στέκι Πέρασμα

Ζ. Πηγής 95 97 & Ισαύρων

Διοργάνωση:

Ομάδα Αυτομόρφωσης της Αυτοδιαχειριζόμενης Δανειστικής Βιβλιοθήλης

ΚΑΒΟΟΜ